Trung tâm Đào tạo Âm nhạc

Chủ Đầu tư: Chị Thảo

Địa điểm: Cầu 361 Vũ Phạm Hàm

Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ cửa Nhựa, cửa Nhôm – Vách kính

Giá trị HĐ: 350 triệu VNĐ

Năm thi công: 2012 – 2013

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0968 777 238
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)

0968 777 238