Nhà máy Sữa Cô gái Hà Lan – Chớp kính điều khiển

Tên Dự án: Nhà máy sữa Cô gái Hà Lan
Địa điểm: KCN Châu Sơn – Phủ lý (Hà Nam)
Hạng mục: Cung cấp, thi công Chớp kính điều khiển từ xa
Giá trị HĐ:  3.170 triệu VNĐ
Năm thi công: 2019
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0968 777 238
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)

0968 777 238