Công trình Văn phòng Tư nhân – Hồ Tây

Công trình: Văn phòng Tư nhân
Chủ ĐT: Anh Thái – Sunglass
Địa điểm: Tây Hồ – Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, hoàn thiện cửa vách Nhôm)
Giá tị HĐ: 2,635 triệu VNĐ
Năm thi công: 2011
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0968 777 238
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)

0968 777 238