Công trình Biệt thư Xanh – Tây Hồ

Công trình: Villa Green
Chủ ĐT: Anh Hải – Hoàng Dương
Địa điểm: Tây Hồ – Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, hoàn thiện không gian tổng thể (Cửa Nhôm, Lam chắn nắng)
Giá tị HĐ: 3,623 triệu VNĐ
Năm thi công: 2012
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0968 777 238
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)

0968 777 238