Trung tâm thương mại Hòa Bình

Trung tâm Thương mại cao cấp
Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Lâm Sơn
Địa điểm:     TP Hòa Bình
Hạng mục: Cung cấp Vách kính – Lam chắn nắng
Giá trị HĐ: 275.000.000 VNĐ
Năm thi công: 2012

Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện – Primedoor
Công trình sau khi thi công – Primedoor

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0968 777 238
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)

0968 777 238