Trang chủ » Dự án » Trung tâm Thương mại Hòa Bình

Trung tâm Thương mại Hòa Bình

Trung tâm Thương mại cao cấp

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Lâm Sơn

Địa điểm:     TP Hòa Bình

Hạng mục: Cung cấp Vách kính - Lam chắn nắng

Giá trị HĐ: 275.000.000 VNĐ

Năm thi công: 2012

 

                               Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện - Primedoor

                                              Công trình sau khi thi công - Primedoor