Trang chủ Liên hệ

Liên hệ
Địa chỉ: Room901, 9th floor 113 Tower, 299 Trung Kính Street, Cau Giay District, Ha noi
Điện thoại: (084-4) 632 88 633 - Email: primedoor.vn@gmail.com

PHÒNG KINH DOANH
Mr. Minh ĐT: 0932.338.707
PHÒNG KỸ THUẬT VÀ GIẢI PHÁP
Mr. Nguyên ĐT: 0936.812.338